Tällä lomakkeella voit ilmoittautua TeLEalumni ry:n ja Tittu ry:n alumniseminaariin. Paikat on varattu ensisijaisesti alumneille ja loppuvaiheen opiskelijoille.