Omnia alumni potentis mundi!

TeLEalumni ry on perustettu vuonna 2010 toimimaan TeLE- killan/kerhon valmistuneiden ja lähes valmistuneiden yhdyssiteenä.

Tavoitteenamme on luoda yhteyksiä entisten ja nykyisten TeLEläisten, sekä alan yritysten välille tapahtumien ja jäsenille suunnatun tiedotuksen avulla.