Tietosuojaseloste

yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §
Laadittu: 19.3.2012

1. Rekisterin pitäjä

Nimi: Tampereen teknillisen yliopiston TeLEalumni ry
Osoite: Tampere
Yhteystiedot: telealumni at listmail . tut . fi

2. Yhteyshenkilö

Nimi: Antti Ainasoja

3. Rekisterin nimi

Tampereen teknillisen yliopiston TeLEalumni ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä pidetään yllä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n mukaista jäsenlistaa, sekä yhdistyksen sääntöjen mukaisen toiminnan vaatimia perustietoja. Lisäksi ylläpidetään yhteystietoja jäsenviestintää varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin kerättävät tiedot:

nimi, kotipaikka, sähköposti, opiskelun aloitus- ja valmistumisvuosi, jäseneksi hakemis- ja hyväksymispäivät sekä perustelut, jäsenyyden tyyppi (jäsen, perustajajäsen, kannatusjäsen, kunniajäsen), tietoja maksetuista jäsenmaksuista

6. Säännönmukaiset tietoläheet

Rekisterin sisältämät tiedot saadaan pääsääntöisesti jäseniltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin sisältämiä tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto

Tietoja ei käsitellä manuaalisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen ylläpidosta vastaavilla henkilöillä on rekisteriin kirjoitusoikeudet niille osin kuin tarpeellista. Muilla rekisterin käyttäjillä (pääsääntöisesti yhdistyksen hallitus) on vain lukuoikeudet.

10. Tarkastusoikeudet

Yhdistyksen jäsenillä on yhdistyslain (503/1989) 11 §:n mukainen oikeus vaatia nähtäväkseen lain 11 §:ssä määritellyt jäsenluettelotiedot.

Jokaisella jäsenellä on henkilötietolain (523/1999) 24 §:n mukainen oikeus tarkastaa jäsenrekisteristä häntä itseään koskevat tiedot.

Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Tietoja voi pyytää rekisterin pitäjältä.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenillä on henkilötietolain (523/1999) 29 §:n mukainen oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamista tulee pyytää rekisterin pitäjältä.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterin sisältämiä tietoja ei ilman jäsenen erillistä lupaa käytetä suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin tai henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.